Cremeren is een zeer oud verschijnsel. Pas aan het einde van de vorige eeuw kwam in Nederland de discussie op gang om cremeren te accepteren als gelijkwaardig alternatief voor begraven. De keuze van een begrafenis of crematie ligt bij de persoon zelf, wij kunnen daar geen mening over geven.

De dag van de crematie

Op de dag van de crematie komen de nabestaanden samen in de ontvangstruimte van het rouwcentrum of crematorium. De plechtigheid zelf vindt plaats in de aula waar de kist op een verhoging staat. Tijdens deze samenkomst worden doorgaans de afscheidsredens gehouden en kan desgewenst aan de overledene de laatste eer worden bewezen. Benodigdheden daarvoor zijn aanwezig. Muziek, naar keuze van de familie of overledene, maakt deel uit van de plechtigheid, waarvan desgewenst een geluidsopname kan worden gemaakt. Naar keuze kan de kist met de overledene blijven staan in de aula, terwijl de aanwezigen langslopen voor een laatste afscheid, of de kist verdwijnt langzaam uit het zicht voordat iedereen de aula verlaat.

Als de aula-plechtigheid is afgelopen en de aanwezigen zich in de condoleance-ruimte bevinden, wordt de kist met de overledene naar de ovenruimte gebracht. Het crematieproces begint dan vrijwel onmiddellijk en duurt circa 70 minuten. Daarna wordt de as zorgvuldig verzameld en in de asbus gedaan. De asbus wordt hermetisch afgesloten en voorzien van een plaatje waarop de naam van de overledene staat, alsmede de datum van de crematie en de naam van het crematorium. 

Na 6 weken kan de asbus worden afgehaald bij het crematorium. Wij kunnen dit ook voor u verzorgen.

Mogelijkheden asbestemming

Gebleken is dat, na een periode van bezinning en het verwerken van het ergste verdriet, de familie vaak de behoefte heeft aan een vaste plek om de overledene te gedenken. Mogelijkheden daartoe zijn bijzetting van de urn in een columbarium, urnentuin of op een begraafplaats. Het is niet nodig om meteen te beslissen. Als u kiest voor bijzetting in de urnen-muur heeft u een jaar lang de tijd om alsnog te beslissen. Wij kunnen u adviseren met betrekking tot alle mogelijkheden van as-bestemming.

Urnen en gedenktekens

Na een crematie blijft alleen het as van de overledene achter. Elke familie gaat hier op een andere manier mee om. Wilt u het uit laten strooien vanuit een vliegtuig of het thuis bewaren op de schouw? Van de Weerd Uitvaartzorg vertelt u graag over alle mogelijkheden. Neem contact met ons op en we vertellen u er graag over.