Waar woorden tekort schieten spreekt de muziek. Bij afscheid en verdriet wordt muziek gebruikt om gevoelens een plaats te geven. Aan het einde van het jaar kan het gemis en de leegte op een mens afkomen. De liefde en warmte die er altijd is geweest, is na het overlijden van een dierbare verdwenen.  De lege plaats in de kring rond de feestdagen kan confronterend zijn. De dierbare herinneringen komen boven. Er komen veel gevoelens los, die niet iedereen kan uiten. Waar worden ophouden, gaat de muziek verder. Muziek kan troosten, maar ook mooie herinneringen naar boven brengen. Om mensen bij te staan in hun verdriet en om samen stil te staan bij het gemis en het leven te vieren is in 2015 een nieuw initiatief opgezet: het Herinneringsconcert. Elk jaar weer komen zo’n 200 mensen bij elkaar, om samen te zijn, om te herinneren en om te troosten.  

Klik hieronder om de herinneringsconcerten van de afgelopen jaren terug te luisteren.

Kan ik iets voor je doen?
Kan ik er voor je zijn, in dit wrange seizoen?
Met zijn kruipend venijn.
Kan ik iets voor je zijn?

Met een blik, een gebaar. 
Met een arm om je heen, of een hand door je haar.
Kan ik iets voor je zijn, in je grote gemis?
Omdat wie je liefhad, er nu niet meer is.